en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Aktualności

2016-03-17

Oświadczenie zarządu Lubelskie Biogazownie sp. z o.o.

W związku z fałszywymi i krzywdzącymi insynuacjami zawartymi w publikacjach medialnych inspirowanych przez przeciwników procesowych spółki Lubelskie Biogazownie, jako zarząd spółki wyjaśniamy zainteresowanym stronom i opinii publicznej:

- większościowym udziałowcem spółki była i jest Green Energy sp. z o.o., zaś zarządem spółki na podstawie skutecznych prawnie uchwał jest Joanna Szałańska;

- nie toczy się ani nie toczył żaden proces podważający legalność obecnego zarządu spółki wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego;

- przeciwnicy procesowi spółki w osobie państwa Maciejewskich zaskarżyli natomiast do sądu uchwały m. in. powołujące zarządy spółki w październiku i listopadzie 2010, których kadencje dawno wygasły;

- wynik tej sprawy rozpatrywanej przez Sądy (Okręgowy i Apelacyjny w Warszawie) nie zmienia on w żaden istotny sposób sytuacji prawnej spółki, gdyż postępowanie przed tymi Sądami nie dotyczyło ani wpisu nowych wspólników, ani wpisu nowego zarządu;

- niezależnie od powyższego spółka składać będzie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, licząc na stanowisko odmienne niż Sądu Apelacyjnego w Warszawie, gdyż odmienne stanowiska w tym samym zakresie merytorycznym zajmowały już: Sąd Rejonowy w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Okręgowy w Warszawie.

Poczyniwszy te wyjaśnienia prawne, spółka przypomina, iż wydziały gospodarcze sądów cywilnych służą do cywilizowanego rozstrzygania sporów prawnych stron występujących w dobrej wierze. Żadne orzeczenie czy postanowienie tych sądów nie stanowi o czyjejś złej wierze czy tym bardziej winie.

Dlatego też wyłącznie insynuacyjny charakter ma przywoływanie przez przeciwników procesowych spółki sprawy karnej, w której rzekomo z oskarżenia publicznego (czyli postawionego przez prokuraturę) stają wspólnicy spółki będącej właścicielem udziałów spółki Lubelskie Biogazownie (czyli Green Energy).

W rzeczywistości przeciwnicy procesowi spółki złożyli zawiadomienie do prokuratury w roku 2011 i w tym samym roku zostało ono umorzone wraz z solidnym uzasadnieniem. Wobec powyższego wyłącznie zapiekłość i zła wola państwa Maciejewskich spowodowała wniesienie przez nich do sądu tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, czyli wnoszonego przez osoby prywatne bez jakiegokolwiek poparcia prokuratury. W tej sytuacji toczony przez nich karny proces sądowy ma wyłącznie charakter nękający, a w istocie prowadzi do kompromitacji oskarżycieli.

Nadmienić trzeba także, iż całkowicie chybiony jest sensacyjny tytuł w jednej z gazet jakoby "rodzinny biznes wygrał z Zawiszą" , ponieważ "sąd przyznał rację rodzinie Maciejewskich, która twierdzi, że polityk i jego wspólnicy bezprawnie przejęli firmę". Pomijając kwestię, iż sprawa cywilna dotycząca istnienia stosunku prawnego (zawarcia umowy pomiędzy "Green Energy Europe" sp. z o.o. a państwem Maciejewskimi) nie jest rozstrzygnięta nawet w pierwszej instancji, to przede wszystkim pan Artur Zawisza nie był ani stroną, ani uczestnikiem, ani nawet świadkiem we wzmiankowanej sprawie, którą miałby rzekomo przegrać.

Nade wszystko należy twierdzić, iż Lubelskie Biogazownie sp. z o.o. koncentruje się na swojej działalności gospodarczej polegającej na budowie, uruchomieniu i eksploatacji dwóch biogazowni rolniczych w województwie lubelskim. Budowa obu biogazowni została zakończona przez generalnego wykonawcę i protokolarnie odebrana, pozyskane w konkursie dotacje unijne w postaci transz otrzymywanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są poprawnie rozliczane, a działalność operacyjna poprzedzona dokonanym już rozruchem technologicznym jest podstawowym wyzwaniem spółki.

Dlatego też wszystkie fałszywe i krzywdzące insynuacje rozpowszechniane w przestrzeni publicznej będą spotykały się z reakcją prawną powodującą odpowiedzialność finansową ich autorów.

Prezes Zarządu
Joanna Szałańska
Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności