en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Biomasa

Ważne jest to, iż całkowita zawartość energii w kiszonce nie zmienia się zbyt wiele podczas dojrzewania kukurydzy - zmianie ulegają jedynie jej proporcje. Optymalna faza zbioru pomiędzy 28 -35% gwarantuje:

  • Najwyższy poziom energii w całej kiszonce
  • Wysoki poziom skrobi
  • Wysoko strawne włókno
  • Łatwe oraz prawidłowe napełnienie i ubicie silosu
  • Prawidłową fermentację kiszonki
  • Wysoką smakowitość

W Procesie produkcji biogazu może zostać wykorzystany każdy rodzaj biomasy roślinnej, z wyjątkiem roślin zdrewniałych. To, co decyduje o wyborze konkretnego gatunku, to względy:

Ekonomiczne, ekologiczne i regionalne jego uprawy.

W ostatnim okresie w dynamicznie powstających biogazowniach rolniczych kiszonka z kukurydzy stała się podstawowym substratem do pozyskiwania biogazu w instalacjach bazujących na gnojowicy i substracie stałym. Od strony uprawowej kukurydzę charakteryzuje wysoki potencjał plonowania. Realne możliwości plonowania kukurydzy sięgają 15 ton ziarna lub 25 ton suchej masy całych roślin z 1 hektara.

Ponadto roślina ta może być przeznaczona do produkcji biogazu w postaci kiszonki z całych roślin, co zapewnia otrzymanie dużej ilości biogazu.

Kiszonka z kukurydzy jest jedną z najtańszych i najlepszych pasz objętościowych zadawanych bakteriom metanowym w biogazowni. Jest idealnym źródłem energii, które pochodzi ze skrobi oraz włókna.

Bardzo ważnym elementem uprawy jest termin zbioru, który decyduje nie tylko o plonie ale przede wszystkim o jakości kiszonki. Termin zbioru wpływa na:

  • Proces zatrzymania energii – procesy fermentacji i przechowania
  • Plon energii i jej podział

Podczas dojrzewania kukurydzy bardzo szybko rośnie zawartość skrobi i z tego powodu wiele osób czeka na późną fazę dojrzałości powyżej 35% SM. W tym samym czasie dramatycznie spada jakość włókna, które w dużej mierze jest również źródłem energii.

Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności