en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Informacja o realizacji projektu


Tytuł projektu: „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,
Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

Zrealizowany cel projektu:

Przygotowanie Green Energy Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego inwestora poprzez zakup usług doradczych, dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji biogazu.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Strona internetowa beneficjenta: www.greenenergyprojects.pl

Przydatne linki:
www.mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.plDOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł Projektu: "Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Green Energy Sp. z o.o."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Strona internetowa beneficjenta: www.greenenergyprojects.pl

Przydatne linki:
www.mrr.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.parp.gov.pl


Oświadczenie zarządu Green Energy sp. z o.o.

W związku z fałszywymi i krzywdzącymi insynuacjami zawartymi w publikacjach medialnych inspirowanych przez przeciwników spółki Green Energy, jako zarząd spółki wyjaśniamy zainteresowanym stronom i opinii publicznej:

Więcej:

 

Oświadczenie zarządu Lubelskich Biogazowni sp. z o.o.

W związku z fałszywymi i krzywdzącymi insynuacjami zawartymi w publikacjach medialnych inspirowanych przez przeciwników procesowych spółki Lubelskie Biogazownie, jako zarząd spółki wyjaśniamy zainteresowanym stronom i opinii publicznej:

Więcej:

Aktualności

2016-08-18

Ruszają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE

W ubiegłym miesiącu weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która gruntownie zmieniła zasady rozliczeń, którym... czytaj więcej


2016-07-29

Klaster energii - nowość w ustawie o OZE

Czym są budzące tak wiele zainteresowania i emocji wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE klastry energii i jak mogłaby wyglądać ich przykładowa struktura... czytaj więcej

Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności