en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Zalety

Schemat działania biogazowni

kliknij na obrazek aby go powiększyć

ZALETY Z PROWADZENIA BIOGAZOWNI

 • Zamiast wyrzucania rolniczych resztek poprodukcyjnych produkowana z nich będzie energia i nawóz organiczny. W ten sposób technologia biogazowa przyczynia się do idei recyklingu ekologicznego i do zdecentralizowanego przetwarzania odpadów, które nie znalazłyby już zastosowania w żadnej innej dziedzinie. Gospodarstwa które np. współprzetwarzają odpady rolnicze uzyskują dzięki temu nową pozycję społeczno-gospodarczą
 • Rolnicze wykorzystanie materiału pofermentacyjnego w znaczący sposób wpływa na oszczędności przy zakupie nawozów sztucznych. Materiał pofermentacyjny niejednokrotnie może skutecznie zastąpić nawozy mineralne jednocześnie chroniąc wody gruntowe przed zanieczyszczeniem
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dla bioelektrowni o mocy 1,668MW wprowadzonych do powietrza w tym: CO=64,34 Mg/rok (redukcja 98,2%), pyłu=85,82 Mg/rok (redukcja 98,2%), SO2=72,08 Mg/rok (redukcja 98,3%), NO2=5,15 Mg/rok (redukcja 39,3%),
 • Stosowanie nawozu pofermentacyjnego z bioelektrowni zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia azotanami źródeł wody pitnej i eutrofizacji wód powierzchniowych, pozwala zaoszczędzić duże ilości nawozów mineralnych. Spowodowane jest to tym, iż zawarty w substratach poddawanych fermentacji azot w 90 % przekształca się do formy amonowej. Azot amonowy jest szybciej przyswajalny dla roślin i trudniej wymywany z gleby niż azot azotanowy.

ZALETY DLA ROLNIKÓW

 • Efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń rolniczych
 • Dodatkowe dochody
 • Utylizacja odpadów organicznych (gnojowica, wywar gorzelniany) jednocześnie produkcja taniego nawozu dla rolników.
 • Niezależne własne środki energetyczne
 • Nowe miejsca pracy
 • Produkcja prądu, ciepła, paliw jest filarem gospodarki dla rolników
 • Możliwość zawarcia długoterminowych umów kontraktacyjnych na dostawę substratu

KORZYŚCI DLA GMIN

 • Przychody podatkowe dla lokalnej administracji, wzrost kapitałowy i rzeczowy zasobności gminy, powiatu, społeczności lokalnej
 • Zmniejszenie bezrobocia, uaktywnienie lokalnej produktywności
 • Zagospodarowanie gruntów ugorowanych i odłogowanych
 • Redukcja nadwyżek produktów rolnych i zapewnienie dodatkowych przychodów dla rolników z uprawy roślin energetycznych
 • Utylizacja odpadów organicznych (gnojowica, wywar gorzelniany) jednocześnie produkcja taniego nawozu dla rolników


Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności