en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

O firmie

Podstawowym obszarem naszej działalności jest ENERGETYKA BIOGAZOWA ze szczególnym uwzględnieniem obszarów w zakresie:

  • doradztwo, projektowanie, kalkulacje finansowe i budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zajmujemy się szeroko pojętą obsługą inwestycji - od koncepcji po oddanie obiektu do eksploatacji - w tym m.in.:

  • opracowaniem koncepcji lokalizacji obiektu w terenie,
  • weryfikacją formalnoprawnej lokalizacji projektu,
  • pozyskaniem danych do projektowania i wykonaniem dokumentacji technicznej,
  • przeprowadzeniem procedury administracyjnej związanej uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W zakresie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii we współpracy z Grupą Kapitałową Business Consulting Group przygotowujemy dokumentację niezbędną przy pozyskaniu finansowania z funduszy krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej.

Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności